برای خاص و منحصربفرد بودن میتوانید با کمترین وسایل برای خود یک گوشواره آویز شیک و فانتزی درست کنید.

آموزش ساخت گوشواره بلند با آویز برگ

 

www.takroj.ir 300013121

آموزش ساخت گوشواره بلند با آویز برگ - تصویر 2
آموزش ساخت گوشواره بلند با آویز برگ - تصویر 3