با کمک زنجیر ساده و مهر‌های رنگارنگ برای خود یک زنجیر پای زیبا درست کنید.

آموزش گام به گام ساخت زنجیر پا

www.takroj.ir 300012727

www.takroj.ir 300012724

www.takroj.ir 300012725

منبع: تک رژ

آموزش گام به گام ساخت زنجیر پا - تصویر 4
آموزش گام به گام ساخت زنجیر پا - تصویر 5