اصطلاحات تخصصی در فیزیولوژی ورزشی,اصطلاحات تخصصی در فیزیولوژی ورزشی,اصطلاحات تخصصی در ورزش,فیزیولوژی ورزشی,فتوسنتز و تنفس سلولی,آدنوزین سه فسفات ATP,کراتین فسفات CP,آستانه غیر هوازی,مقاله ورزشی,ایران مطلب

اصطلاحات تخصصی در فیزیولوژی ورزشی,اصطلاحات تخصصی در ورزش,فیزیولوژی ورزشی,فتوسنتز و تنفس سلولی,آدنوزین سه فسفات ATP,کراتین فسفات CP,آستانه غیر هوازی,مقاله ورزشی

اصطلاحات تخصصی در فیزیولوژی ورزشی

*فتوسنتز و تنفس سلولی

ایران مطلب : اساسی ترین نمونه های انرژی در سلول های زنده فرآیند فتوسنتز و تنفس سلولی است. در فرآیند فتوسنتز انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی در گیاهان سبز تبدیل می شود . نتیجه نهایی فتوسنتز تشکیل گلوکز از دی اکسید کربن و آب و آزاد شدن اکسیژن است . فرآیند تنفس سلولی عکس فرآیند فتوسنتز است. طی این واکنش، انرژی شیمیایی که در ملکول‌های گلوکز، چربی و پروتئین ذخیره شده است در حضور اکسیژن آزاد می شود.

*آدنوزین سه فسفات ATP

یک ترکیب شیمیایی پیچیده است که از تجزیه غذاها بدست آمده و در تمام سلولهای بدن، به ویژه سلولهای عضلانی، ذخیره می شود. تنها با تجزیه این ماده است که سلولها می توانند حرکت کرده و کاری را انجام دهند.

*کراتین فسفات CP

ماده ای ذخیره شده در عضلات که تجزیه آن به نوسازی ATP منجر می شود .

گلیکوژن

نوعی قند ذخیره شده در بدن که عمدتاً در عضلات و کبد انباشته می شود .

* گلوکز

قند ساده موجود در خون که جهت تولید انرژی در بدن تجزیه می شود .

*گلیکولیز غیر هوازی

تجزیه ناقص گلیکوژن ( گلوکز ) بدون حضور اکسیژن

* گلیکولیز هوازی

تجزیه گلیکوژن (‌گلوکز ) در حضور اکسیژن .

*اسید لاکتیک

یک نوع ماده شیمیایی که محصول فرعی گلیکولیز غیر هوازی در بدن است .

*حداکثرمصرف اکسیژن

حداکثر مصرف اکسیژن که بدن هنگام فعالیت می تواند برای تولید هوازی ATP مصرف کند . معمولاً بر حسب واحد میلی لیتر در کیلوگرم در دقیقه بیان می شود .

*حداکثر ضربان قلب

عبارتست از حاصل تفریق ( سن (‌سال ) – 220 ): مثلا حداکثر ضربان قلب یک فرد 50 ساله= 50 - 220 = 150 ضربان در دقیقه

*آستانه غیر هوازی

شروع مرحله تغییر دستگاه تامین انرژی بدن از هوازی به غیر هوازی را که منجر به تولید اسید لاکتیک بیش از حد معمول در بدن می شود را آستانه غیر هوازی می گویند.

منبع :fitnessonline.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه