هنرمند Steve Messam با 22000 برگه کاغذ، پلی در حومه لندن ساخته که باعث تعجب و حیرت مردم گشته است.

وبسایت تاپ ناپ: هنرمند Steve Messam با  22000 برگه کاغذ، پلی در حومه لندن ساخته که باعث  تعجب و حیرت مردم گشته است. وی این کار را برای محیط زیست و تبلیغات برای  آن انجام داده است. وی از فشره سازی برای تهیه و اجرای این پروژه استفاده  نموده است. این هنر وخلاقیت بازدید کننده ایی در حدود 7000 نفر داشته است.

پلی ساخته شده از کاغذ
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه