10 هزار راهب بودایی در مراسمی در پایتخت بانکوک اقدام به جمع آوری اعانه از مردم کردند.

خبرگزاری مهر:10 هزار راهب بودایی در مراسمی در پایتخت بانکوک اقدام به جمع آوری اعانه از مردم کردند.

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس

تجمع راهبان اعانه بگیر در بانکوک +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه