8 قمارباز به حکم دادگاه شرعی یکی از ایالت های شمالی اندونزی به اجرای علنی تنبیه محکوم شدند که این مراسم در یکی از مساجد در حضور حدود 1000 نفر از مردم برگزار شد.

مشرق: 8 قمارباز به حکم دادگاه شرعی یکی از ایالت های شمالی اندونزی به اجرای علنی تنبیه محکوم شدند که این مراسم در یکی از مساجد در حضور حدود 1000 نفر از مردم برگزار شد.

تنبیه قماربازان باشلاق

تنبیه قماربازان باشلاق

تنبیه قماربازان باشلاق

تنبیه قماربازان باشلاق

تنبیه قماربازان باشلاق
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه