100 هزار هکتار از انبوه جنگل های زیبای بلوط غرب رشته کوه زاگرس در استان ایلام به سبب آنچه جنگل شناسان تغییرات اقلیمی، خشکسالی های پی در پی و نفوذ ریزگردها و شیوع آفت در این منطقه عنوان می کنند،دچار خشکیدگی شده است.

تسنیم: 100 هزار هکتار از انبوه جنگل های زیبای بلوط غرب رشته کوه زاگرس در استان ایلام به سبب آنچه جنگل شناسان تغییرات اقلیمی، خشکسالی های پی در پی و نفوذ ریزگردها و شیوع آفت در این منطقه عنوان می کنند،دچار خشکیدگی شده است.

جنگل های بلوط ایلام در حال نابودی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه