دیدار هنرمندان با روحانی (عکس)

دیدار هنرمندان با روحانی (عکس)


اخبار فرهنگی - دیدار هنرمندان با روحانی (عکس)

برگزیدگان عرصه فرهنگ و هنر شامگاه جمعه با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در یکی از سالن های مجاور سالن اجلاس سران دیدار کردند.

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار , اخبار فرهنگی,دیدار هنرمندان با روحانی,تصاویر بازیگران

 

اخبار فرهنگی - عصر ایران

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه