به گزارش رسانه های ژاپن، روز یکشنبه بیست و پنجم ژانویه، مسابقه سومو ژاپن در ماه ژانویه پایان یافت. هاکوهو سوموگر در سطح یوکوزونا بار دیگر قهرمان این مسابقه شد.

رادیو چین: روز یکشنبه بیست و پنجم ژانویه، مسابقه سومو ژاپن در ماه ژانویه پایان یافت. هاکوهو سوموگر در سطح یوکوزونا بار دیگر قهرمان این مسابقه شد. به این ترتیب، وی برای سی و سومین بار در این مسابقه قهرمان شد و رکورد جدیدی در این رشته ثبت کرد.

رکورد جدید مسابقه سومو در ژاپن
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه