اکنون زمانی است که برخی از ویژگی های کریسمس را با شما به اشتراک بگذاریم. در این روزها مردم برای جشن گرفتن، خانه ها و حتی برخی از مواقع خودروهای خود را نیز به چراغ های کوچک و پر زرق و برق مزین می‌کنند. البته نتیجه کار می‌تواند بسیار شرم آور باشد.

1کار: اکنون زمانی است که برخی از ویژگی های کریسمس را با شما به اشتراک بگذاریم. در این روزها مردم برای جشن گرفتن، خانه ها و حتی برخی از مواقع خودروهای خود را نیز به چراغ های کوچک و پر زرق و برق مزین می‌کنند. البته نتیجه کار می‌تواند بسیار شرم آور باشد.

عجایب خودرویی در کریسمس!

عجایب خودرویی در کریسمس!

عجایب خودرویی در کریسمس!

عجایب خودرویی در کریسمس!

عجایب خودرویی در کریسمس!

آیا شما به صورت داوطلبانه با یک خودروی مزین به چراغ های کریسمس در شهر به رانندگی می‌پردازید؟ البته برخی این کار را انجام می‌دهند، اما تصور نمی‌کنم شما از آن دسته افرادی باشید که با خودروهای زیر به رانندگی می‌پردازند. ناگفته نماند، فردی که با این خودرو به رانندگی می‌پردازد، در هنگام رانندگی حتی لباس مختص کریسمس را نیز به تن می‌کند.

عجایب خودرویی در کریسمس!

عجایب خودرویی در کریسمس!

عجایب خودرویی در کریسمس!

عجایب خودرویی در کریسمس!

عجایب خودرویی در کریسمس!

عجایب خودرویی در کریسمس!

عجایب خودرویی در کریسمس!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه