یک مرد روستایی 81 ساله هندی پس از 22 سال تلاش موفق شد به تنهایی و با استفاده از یک چکش و پّتک یک کوه را کنده و یک راه از میان آن باز کند.

عصر ایران: یک مرد روستایی 81 ساله هندی پس از 22 سال تلاش موفق شد به تنهایی و با استفاده از یک چکش و پّتک یک کوه را کنده و یک راه از میان آن باز کند.

"داشرات منجهی" متولد 1934 (91 ساله) در روستای " گهلور " در نزدیکی شهر  گایا هند در یک خانواده فقیر کارگری متولد شده است.

این روستایی بی سواد هندی از زمانی که همسرش مریض می شود و در روستای کم امکانات و بدون راه و بیمارستان عاجز می ماند تصمیم می گیرد برای باز کردن یک راه کوهی را بکند.
همسر این مرد هندی در اثر بیماری و عدم  دسترسی به راه و بیمارستان می میرد.

پس از این حادثه ناگوار "منجهی" با عزم و اراده 22 سال برای باز کردن یک راه روستایی برای نزدیک تر کردن دسترسی اهالی روستا به راه های مواصلاتی یک کوه را از با استفاده از وسایل بسیار ساده از قبیل چکش و پتک از میان بر می دارد.

او در نهایت توانست کوه را به طول 110 متر و عرض 9 متر باز کند و با این عمل او مسافت 40 کیلومتر برای ساکنان روستا کوتاه تر شد.

راه دسترسی اهالی روستا به نزدیک ترین امکانات پزشکی و آموزشی پیشتر 70 کیلومتر بود اما با راهی که این مرد هندی باز کرده است مسیر 40 کیلومتر کوتاه تر شده است.

فرهاد کوهکن هندی + عکس

منجهی با وسایل کوه کنی خودمسیر باز شده توسط داشرات منجهیکوهی که منجهی از میان برداشتوسایل کوه کنی منجهی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه