هنرمند ژاپنی Takanori Aibaخالق این معماری های مینیاتوری است. او با استفاده از درختان بونسای شهر ها و قلعه هایی کچک و زیبا را در اطراف این درختان ساخته و آثاری رویایی و زیبا را خلق کرده است.

هنرمند ژاپنی Takanori Aibaخالق این معماری های مینیاتوری است. او با استفاده از درختان بونسای شهر ها و قلعه هایی کچک و زیبا را در اطراف این درختان ساخته و آثاری رویایی و زیبا را خلق کرده است.

معماری های مینیاتوری و زیبا +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه