بالن غولپیکر 46 متری به شکل مجسمه مسیح در کشور برزیل در روز آغاز بازی های جام جهانی در شهر ملبورن استرالیا به پرواز در آمد. این بالن از روی مجسمه 12 طبقه در ریو دژانیرو اقتباس شده است

تاپ ناپ: بالن غولپیکر 46 متری به شکل مجسمه مسیح در کشور برزیل در روز آغاز بازی های جام جهانی در شهر ملبورن استرالیا به پرواز در آمد. این بالن از روی مجسمه 12 طبقه در ریو دژانیرو اقتباس شده است. این بالن مجسمه مسیح را در حالی نشان میدهد که گویی لباس تیم ملی استرالیا را بر تن کرده است و روی آن نوشته شده است که ایمان خود را حفظ کنید که احتمالا بخاطر بدبینی به نتایج بازی های این کشور در برزیل نوشته شده است.

پرواز بالن غولپیکر در استرالیا +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه