نوشته‌هایی با برچسب "اشعار میلاد امام مجتبی"

اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع)-4 اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع)-4

اشعار تولد امام حسن مجتبی (ع). ازنیمه ماه رمضان ماه بر آمد. با آمدنش فصل غم ورنج سر آمد. شاد است رسول دوسرا حضرت طاها. زیرا که کنون سبط کبیرش به بر آمد. در بیت علی غلغله وشور بپا شد. جبریل امین شاد بر او جلوه گر آمد. گو یوسف مصری برود باز به چاهش. چون یوسف زهرا زدل چاه بر آمد. شد نام نکویش حسن ونیک بگویم. این نام زدرگاه خدای قدر آمد. باید که فراموش کنی حاتم طائی. بر سلسله جود وکرم راهبر آمد. او کشتی صبر است به دریای بلاها. ایوب که باشد چو علی را پسر آمد. ای شیعه مبارک به تو این روز خدایی. از بحر ولایت به تو این تاج سر آمد. شاعر : اسماعیل تقوایی

اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع)-3 اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع)-3

گل بریزید فرشته ها، پای قدوم مجتبی. شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی. درشب عیدمجتبی،جشن وطرب شده بپا. شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی. از آسمون تابه زمین، فرشته ها گرفته صف. به زیرلب زمزمه سرود شادی وشعف. خنده به لب، همه به صف، شاخه گل میان کف. جن وملک حور وپری، خوانده همه به یکصدا. شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی. ستاره هادرآسمان، تمام غرق رقص نور. روی زمین شده بپامحفل شادی وسرور. چشم حسود، دیده بد، زماه فاطمه به دور. چه باصفا شده زمین، به نیمه ماه خدا. شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی. مدینه باصفاشده، زروی فرزندعلی. فاطمه شادمان شده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه