نوشته‌هایی با برچسب "تبریک نیمه شعبان 2012"

اشعار تبریک نیمه شعبان (5) اشعار تبریک نیمه شعبان (5)

اشعار تبریک نیمه شعبان (5). اشعار ولادت امام زمان. سالها بود جهان منتظر دیدارش. که کند باز فتاده گره در کارش. ماه شعبان شد ودر نیمه فرج حاصل شد. طفلی آمدکه جهان باز شود رخسارش. فرش تا عرش منور بشد از مقدم او. عسگری(ع)شاد که آمد به برش دلدارش. یوسف مصر بگو، یوسف زهرا(س)آمد. گو کند فکر به بی رونقی بازارش. اوست مهدی(عج) شود کل جهان را هادی. آید وعدل شود نوبت استقرارش. مژده داده ست خدا کل ضعیفان جهان. که شود منجیشان مهدی(عج)و اوهم یارش. غایب از دیده بود حاضر وناظر برما. شیعه ای نیک عمل شو که شوی غمخوارش. شد به پایان سخن وهمره حافظ گوییم. هر کجا هست

اشعار تبریک نیمه شعبان (6) اشعار تبریک نیمه شعبان (6)

اشعار ولادت امام زمان (ج)،شعر و ترانه. بهوش ای جان که جانان خواهد آمد. دگر یوسف به کنعان خواهد آمد. دگر برخیز از این خواب گرانت. که روز وصل یاران خواهد آمد. مکن اندیشه دیگر از شب سرد. که صبح شام هجران خواهد آمد. بگو دیگر برو فصل خزانی. که آن فصل گل افشان خواهد آمد. دگر ای شب پرستان فرصتی نیست. که خورشید درخشان خواهد آمد. که گردد زنده از او ملک دنیا. شکوفایی دوران خواهد آمد. خوشا بر حال دور روزگاران. دگر غیبت به پایان خواهد آمد. اشعار تبریک نیمه شعبان. ای قبله ی نمازگذاران آسمان. ای خلق عالمت به سر سفره مهمان. هجر تو کرده قامت اسلام را کمان. الغ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه